foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Üdvözlöm honlapomon! Célunk, hogy ezen portál hasznos információforrás legyen az otthoni zenehallgatók számára a hifi, zene, zenehallgatás témakörében. Ennek megfelelően a főmenü segítségével kereshet írásaink közül, melyek remélem elnyerik tetszését. Amennyiben nem talál információt az Ön által preferált termékről, szívesen látjuk fórumunkon is!Bővebben...

Audioland

Hírek, információk a hifi világából, zenekultúra

Szavazás

Ha show...

Mindig kimegyek, érdekel a hifi - 25.6%
Csomó ismerőssel össze lehet futni, megyek - 1.2%
Még nem tudom - 39%
Ez sem a régi, már nem megyek - 13.4%
Sosem mentem, most sem fogok - 20.7%

Összes szavazat: 82
Ez a szavazás már befejeződött : 04 nov. 2016 - 18:53

Audioland a Facebookon

Elméletek és a valóság - I. A HANGSZEDŐ

Írta: Nagy Gábor Pál
 
A hangszedő
Virtuális utazásunkat a lemezjátszó, mint első számú (???) műsorforrás lélektanába célszerűen a legérzékenyebb résznél, a hang, mint elektronikus jel kezdőpontjánál, a hangszedőnél fogjuk elkezdeni.
 
Aligha van olyan az olvasóim között, aki ne volna tisztában a hangszedő mibenlétével. Viszont, a továbbiak végett, hogy (legalább erre a kis időre, a cikk erejéig) mindannyian úgy tekintsünk erre a részegységre, hogy az elkövetkező ismeretek könnyen befogadhatóak legyenek, definiáljuk mégiscsak, mire is jó egy hangszedő?

Bővebben...

Hangszedő - hangkar párosítás ajánlások.... saját kútfőből

Írta: Nagy Gábor Pál

Nagyon sokszor méltatlankodom a teljesen dilettáns hangkar-hangszedő párosítások miatt, amiket amúgy teljesen jó lemezjátszókon látok. Ez probléma, az eredményt tekintve. Ezért közreadok egy szerény kis összefoglalót arról, mit mivel érdemes párba állítani.

Bővebben...

Nemesfém, nem csak a szemnek...
...kötetlen csevegés Gabi Van Der Kley asszonnyal

„A hifi nem mese, hanem mérésekkel és tudományos tényekkel alátámasztott folyamat.”

Írta: Puskás János

Rég felvetődött bennem, mindig izgatott. Magyar kéz az egyik legjobb gyártó élén. Nem is gondolkodtam soká, mikor megkérdezték, szeretnék-e vele egy riportot készíteni? Azonnal igent mondtam, és még aznap este összeírtam jó pár kérdést. Olyat, ami kissé magánjellegű, olyat, ami a cég kapcsán érdekelt, és olyat is, ami technikai, a legtöbb hifistát érdekelheti, és egy nagy tapasztalatú ember megválaszolhatja. Sokat kellett várni a válaszokra, de szerintem megérte....

Bővebben...

Castrati - egy kis zenetörténeti metszet

Írta: Romhányi Edit


A mai kor elkényeztetett operarajongóiként aligha tudjuk elképzelni, milyen hatást kelthetett a XVII.-XVIII. században a kasztrált szopránok színrelépése.
Senki előtt nem titok, hogy a fiúk gyermeki, csengő hangjának átalakulásáért, éréséért egy tesztoszteron nevű hormon felelős, ami a herékben termelődik. A nemi érés során a gégét öblössé, a hangszalagokat hosszabbá teszi, ezért az énekhang először elcsuklóvá, majd mélyebbé teszi. Ha a nemi érés elmarad, és az énekes továbbra is kitartóan képzi magát, megmarad az énekhang hajlékonysága. A mellkas fejlődésével lehetővé válik a magas hangokat koloratúrákkal, trillákkal díszítve akár 60-80  mp-ig is kitartani, ami igazán emberfeletti teljesítmény.

Bővebben...

Zenetörténet: Johannes Brahms

Szerkesztette: Romhányi László

A késői német romantika képviselője, a bécsi klasszikusok formai hagyományainak folytatója 1833-ban született Hamburgban.
Brahms mint csodagyermek már igen korán feltűnt zongoraművészi képességeivel, majd Marxen irányításával zeneszerzést is tanult. A család anyagi helyzete azonban igen szűkös volt, ezért különféle matrózkocsmákban zongorázott. Életében döntő változást jelentett a magyar hegedű virtuóz, Reményi Ede, akinek 1853-ban zongorakísérője lett. Másik jótevője ugyancsak világhírű magyar hegedűművész volt, Joachim József, akinek révén Liszttel és Schumann-nal került kapcsolatba. Az ifjú Brahms nemcsak nagyszerű és hallatlanul érett zenész, hanem rendkívül szuggesztív fiatalember is lehetett.

Bővebben...

Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(1809. Hamburg - 1847. Lipcse)

Szerkesztette: Romhányi László

Német zeneszerző, Schumann kortársa. Soha nem volt merész újító, arra törekedett, hogy a klasszicizmus és a romantika éles ellentéteit kiküszöbölje, s hogy hidat verjen közöttük.

F. Mendelssohn 1809-ben született Hamburgban, szerencsés körülmények között, egy dúsgazdag családban. Nagyapja korának neves humanista gondolkodója, apja pedig egy híres berlini bankház megalapítója. A műveltség és a vagyon lehetőségei veszik körül, A Mendelssohn-ház írók és művészek állandó találkozóhelye. Kitűnő házitanítók foglalkoznak vele: ügyesen rajzol és fest, széles irodalmi műveltségre tesz szert, s 12 éves korában már Goetheval levelezik.

Bővebben...

Robert Schumann 
(1810. Zwickau - 1856. Endenich)

Szerkesztette: Romhányi László

A német zenei romantika egyik vezéregyénisége. Nemcsak zeneszerző volt, hanem kritikus és újságíró is: Schubert, Chopin, Brahms művészetének első igazi megértője és méltatója.
Robert Schumann1810-ben született Zwickauban, apja nagy műveltségű könyvkereskedő. A szülői ház légkörét irodalom, zene, tudomány, művészet tölti be. Schubertet fiatal korától 2 nagy szenvedély köti le: az irodalom és a zene szeretete. 20 éves koráig maga sem tud választani e kettő közül. Lipcsében - szülői kényszernek engedve - jogot tanul, s az itteni neves zongorapedagógusnak, Friedrich Wiecknek lesz a tanítványa. 1830-ban hallja először Paganini játékát egy hangversenyen, s ez az élmény végleg a zenei pálya felé irányítja.

Bővebben...

Franz Schubert
(1797 Bécs - 1828 Bécs)
Szerkesztette: Romhányi László

1815-ben köttetik meg a Szent Szövetség a reakciós európai hatalmak között, melynek eredményeképpen minden nemzeti függetlenségi mozgalmat elfojtanak. Évtizedekig Bécs lesz -az osztrák külügyminiszter, Metternich- irányításával az európai reakció központja. Bécs lakosságát a „politikai érdektelenség” jellemezte. Az emberek apró örömöket kerestek, intim hangulatú családi itthon, kellemes társaság, sok zene, tánc, társasjáték és kirándulás, néhány szép színházi este - ez töltötte ki a polgárok életét. A szellemi élet legjobbjai - bár nem értettek egyet ezzel az atmoszférával, változtatni nem tudtak rajta, ezért az elvágyódás, a szabad emberi élet utáni sóvárgás lett az uralkodó érzésük.

Bővebben...

A Romantika
Szerkesztette: Romhányi László


1. Társadalmi és történelmi háttér:
A XIX. sz. a forradalmak, a polgárosodás, majd a kapitalizmus kialakulásának időszaka Európában. Az ipari forradalom hatalmas társadalmi változásokkal jár: megsokszorozódik a városok lakossága, és a polgári középosztály megerősödésével szükségszerűen új életforma, új gondolkodásmód születik. Az 1789-es francia forradalom hatására Európa-szerte forradalmak robbantak ki, először Franciaországban, Németországban, Olaszországban, majd az elmaradottabb, kisebb európai országokban is. Számos helyen, mint például Magyarországon összekapcsolódott az idegen elnyomás elleni, s a nemzeti függetlenségért vívott harccal.

Bővebben...

Mizar: Natural Design

Magad, Uram, ha szolgád nincs

 
Ahogyan azt Romhányi Áron (United) nagyon helyesen summázta, amikor a házi hangfelvételek készítésének rejtelmeiben fetrengtünk verbálisan, egy üveg bor társaságában: „Ez egy szakkör-ország!” Ezt nem kellett különösebben magyarázni, a zömmel zenészekből álló asztaltársaság ezen összegzésre egy emberként bólogatott. Ma már a hivatásos zenészek jelentős többsége rendelkezik legalább egy professzionális hangzású demó lemez elkészítésére alkalmas saját eszközparkkal. Az ilyen eszközök leghatékonyabb használatának elsajátítására pedig szinte korlátlan segítség áll rendelkezésre az interneten. Így ráadásul részben elkerülhető a méregdrága stúdiók használata, amelyek már csak azért is megnehezítik a felhőtlen alkotómunkát és a hangzásokkal való kísérletezést, mivel a taxaméter bizony óránként kattan minimum egy 5000-nyit felfelé. Ez – valljuk be – roppant feszélyező tényező lehet, ami ugye az elmélyült, kreatív munkának nem tesz jót.

Bővebben...

Ludwig van Beethoven művei
Szerkesztette: Romhányi László

Zeneszerzői stílusának jellemző vonásai

Azt a stílust, amelyen Mozart és Haydn olyan magától értetődően kifejezte magát, Beethoven már szűknek érzi. Egyre több és több lehetőségét hallja meg a zenének, s akár a megszokott határokon is átlép, hogy kövesse fantáziáját. Zenéje bonyolultabbá is válik, mint másik két pályatársáé, de máskor meg a népies egyszerűséget, az azonnal világos zenei gondolatokat és jellegeket keresi.

Bővebben...

Ludwig van Beethoven (1770. Bonn - 1827. Bécs)
Szerkesztette: Romhányi László

Ludwig van Beethoven életművével betetőzte a klasszikus kort, és egyben átmenetet teremtett a romantika korába. Hangszeres muzsikája az abszolút zene klasszikus állomása és egyben a romantikus programzene előfutára volt.

Bővebben...

Joseph Haydn (1732. Rohrau - 18O9. Bécs)

Szerkesztette: Romhányi László

A bécsi klasszicizmus első nagy mestere, a klasszikus formák, műfajok megteremtője. A zenetörténészek a szimfóniák atyjának és a vonósnégyes megteremtőjének tekintik. Haydn 1732-ben született Rohrauban, egy kis osztrák faluban. Apja falusi bognármester, aki földműveléssel is foglalkozott. Bár nem volt képzett muzsikus, de zenekedvelő ember lévén tudott hárfán játszani és szeretett énekelni. Anyja jómódú házból való szakácsnő. 17 gyermekük született, ebből 6 érte meg a felnőttkort. Szülei felismerték zenei tehetségét, s Hainburg városába adták egyik rokonukhoz, aki ott iskolamester volt. Itt tanult énekelni, ismerkedett a hegedű és zongorajátékkal, s 6 évesen már kottát olvasott.

Bővebben...

Copyright © 2021 Audioland. Minden jog fenntartva.